Coaching

Coaching & Training

Nieuwe zaken doen en zaken nieuw doen. Heb je je mee laten slepen door groei of crisis? Is het tijd om nieuwe keuzes maken? Twijfel je of je nog steeds als een vis in het water bent in je bedrijf? Het zijn allemaal prikkels om nieuwe zaken te gaan doen en zaken op een nieuwe manier te gaan doen.

Koersvernieuwing ‘Rijk Zakendoen’

Een nieuwe koers ‘Rijk Zakendoen’ wordt ontwikkeld in een klein aantal krachtige sessies, die er als volgt uit kunnen zien: we gaan de onderstroom van jou en je organsiatie ontdekken waardoor je drijfveren en ‘bestemming’ duidelijk worden, we gaan ‘nieuw’ kijken naar trends in de omgeving waardoor inspiratie opgedaan wordt voor interessante kansen, we gaan aan de slag om kansen om te zetten naar waardevolle keuzes en acties. Zodat jij zaken doet die zakelijk en menselijk rijke vervulling geven. We gebruiken rationele modellen en we benutten evenzoveel beeldende creativiteitstechnieken. En als het gaat om wezenlijke keuzes maken, spreek ik je juist aan op jouw intuïtie. Wat is waardevol om te conserveren, wat is waardevol om te innoveren? De ultieme check voor een koers ‘Rijk Zakendoen’ is: voedt de gekozen koers mijn innerlijke drijfveren? (zie Drijfverenanalyse)

TSI Gedrags- en communicatieanalyse

Onderneem je met je natuurlijke gedrag of met aangepast gedrag? En je collega (management) team leden? Aangepast gedrag kost energie. Inzicht hierin en inzicht in gedrag van anderen, met hun eigen communicatie en hun eigen specifieke waarde voor de organisatie, versterkt het effectief samen werken aan rijke resultaten.
Voorbeeld profiel TSI Gedragsanalyse

Groepssessies

Een voorwaarde om succesvol te innoveren is dat het bedrijf kan en wil vernieuwen. Met andere woorden het innovatievermogen hoort op volle kracht te zijn. Soms kun je als ondernemer en als onderneming intern niet waarmaken, waar je naar buiten toe voor staat. In groepssessies met bepaalde thema’s komt de juiste energie los die nodig is om daadwerkelijk te vernieuwen. Deze sessies zijn maatwerk. Enkele voorbeelden van thema’s in groepssessies zijn:
Rijk Zakendoen, hoe doe ik dat?
Het Nieuwe Werken, wat betekent dit voor mij en het bedrijf?
Blij maken, prestatie en plezier gaan hand in hand
Beelddenken, als coachingstool tijdens het innovatieproces
Creativiteitstechnieken, om innovatiekansen te ontdekken of blokkades te doorbreken
Coachingsvaardigheden, de weg vrij kunnen maken naar persoonlijke rijke vervulling
Kleurrijk Zakendoen, effectief omgaan met rode, gele, groene en blauwe gedragsstijlen en communicatiestijlen
Netwerken is een werkwoord, hoe benut je netwerken effectief om te kunnen innoveren
Intervisie, leren van elkaar

InnovatieStappenPlan

Het innovatiestappenplan leidt het bedrijf stap voor stap naar het versterken van het innovatievermogen, het doen van innovaties en het creëren van een duurzame stijging van omzet en winst. In één op één gesprekken laat ik de ondernemer zijn vraag en zijn ambities verkennen. Laten doordringen tot de kern en de urgentie van de zaak is mijn kracht. Ik geef ook mijn persoonlijke visie weer op de ondernemer, de onderneming en de noodzaak om te innoveren. Enerzijds door feiten terug te geven, anderzijds door mijn intuïtie te verwoorden. De uitkomst is een doortastend stappenplan om succesvol te innoveren.

TSI Drijfverenanalyse

Een vaag gevoel van onbehagen of onvrede? Het zou kunnen zijn dat het werk of de manier van werken niet (meer) ten volle de diepe innerlijke drijfveren van de persoon raken. Ik ben TSI gecertificeerd (TTI Success Insights Benelux). Met deze online tool, een persoonlijk gesprek én een rapportage waarin de persoonlijke mix van aanwezige drijfveren aangegeven wordt, wordt ontdekt welke zaken kunnen vernieuwen om met volop gemak en plezier te ondernemen.
Drijfveren geven aan wat iemand echt in beweging brengt, waar iemand werkelijk belang aan hecht en waar iemand invulling aan wil geven in het leven. De drijfveren zijn relatief onzichtbaar en moeilijk te observeren. Ze zijn wel heel belangrijk: als het dagelijkse werk de drijfveren niet aanspreekt zal er op zijn minst een gevoel van onbehagen zijn. Tijd voor vernieuwing! In het rapport is per drijfveer de sterkte aangegeven. Dit is het persoonlijke profiel. In het rapport en coachend gesprek komen voorts aan de orde: de persoonskenmerken, iemands specifieke waarde voor de organisatie, zijn leerstijlen, zijn sleutels tot motivatie en mogelijke leer- en aandachtspunten.
Voorbeeld profiel TSI Drijfverenanalyse

Meer informatie ?
Neem contact op!